Kod för att producera ovanstående (obs specialfunktionen i detta filter visas endast då en dublett finns i nyhetsflödet):