Nyhetsportalen.se

Minnesord: Fernando Birri, argentinsk filmskapare

Filmaren Fernando Birri skapade ett nytt realistiskt poetiskt sätt att se på verkligheten. Jan Lindqvist minns en vän och konstnär som aldrig gav upp hoppet.

Den här tjänsten produceras av Nyhetsportalen.se.