Nyhetsportalen.se

Minnesord: Ingemar Öhrn

Kungliga Skogs- och lantbruksakademiens tidigare preses, civiljägmästare, skog dr h c Ingemar Öhrn, Stockholm, har som tidigare meddelats avlidit i en ålder av 87 år. Närmast anhöriga är barnen Cecilia, Fredrik, Carolina och Gustaf med familjer.

Sök bland liknande nyheter: Minnesord: Ingemar Öhrn

Den här tjänsten produceras av Nyhetsportalen.se.