Nyhetsportalen.se

Ledning grävs ner

Högspänningskabeln mellan byarna Lärkeröd, Snäckebotorp och Lärkesholm ska grävas ner intill vägen. Länsstyrelsen ger nu klartecken, i alla fall ur naturskyddssynpunkt. Däremot vill Miljöavdelningen ha mer detaljer kring var en planerad transformatorstation ska placeras. I området rinner Snäckebäcken som har en strandskyddszon på hundra m ...

Sök bland liknande nyheter: Ledning grävs ner

Den här tjänsten produceras av Nyhetsportalen.se.