Nyhetsportalen.se

Rökstank från brinnande sophög

Kraftig röklukt känns i delar av Stockholm efter att Gladö kvarn-tippen söder om huvudstaden började brinna i fredag.

Den här tjänsten produceras av Nyhetsportalen.se.