Nyhetsportalen.se

Nya medlemmar i FN:s säkerhetsråd

Spanien, Angola, Malaysia, Nya Zeeland och Venezuela har valts in som nya icke-permanenta medlemmar i FN:s säkerhetsråd. Länderna kommer att sitta i rådet i två år och tillträder den första januari 2015. FN:s generalförsamling höll en sluten omröstning om Spanien eller Turkiet skulle få den femte lediga platsen, en omröstning s ...

Den hr tjnsten produceras av Nyhetsportalen.se.